Prywatny Detektyw Wrocław "Watchdog" 727 88 28 28

Detektyw "Watchdog" Wrocław - Profesjonalne usługi detektywistyczne dla każdego.

Prywatny Detektyw Wrocław – Polityka prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (polityka prywatności) 

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje. 

Administratorem danych osobowych jest „Watchdog Wojciech Ornarowicz”, adres: ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, NIP: 8941131649 (dalej „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: biuro@detektyw-wroclaw.com lub pisemnie na adres siedziby firmy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych, doradczych, wypożyczenia sprzętu. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji umowy o świadczenie w/w usług; bieżącej komunikacji służącej obsłudze zlecenia, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną oraz wysyłki towarów/materiałów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztowej; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora. 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO, wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: 1). firmom kurierskim i pocztowym, które będą świadczyć na rzecz Administratora usługi; 2). podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, hostingowe oraz prawne; 3). podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. prokuraturze, Policji w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W powyższych przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Okres przechowywania danych osobowych Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 1). Przez okres związany z realizacją umowy oraz terminem przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy. 2). Przez okres, w którym przepisy prawa obligują Administratora do przetwarzania danych (np. przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, przepisy o rachunkowości) 3). Przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Przewiń na górę
727 88 28 28
WhatsApp