Cennik usług detektywistycznych

Konsultacja detektywistyczna

Jeśli zdecydujesz się zostać naszym Klientem nie ponosisz żadnych kosztów konsultacji i porad detektywistycznych w trakcie trwania zlecenia.
Jeśli nie zdecydujesz się na zawarcie umowy o świadczenie usług detektywistycznych - koszt konsultacji wynosi 250,00 zł za 1h konsultacji.

Odzyskiwanie danych / odblokowanie telefonu

Usługa odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych (Android, iOS) - od 1000 zł. Odblokowanie urządzeń posiadających zabezpieczenia w postaci kodu PIN, wzoru, odcisku palca - wyceniamy indywidualnie. Wykonujemy analizy danych i ekspertyzy pod kątem oprogramowania szpiegującego.


Ustalenie numeru PESEL / adresu zameldowania, zamieszkania

Do realizacji takiego zlecenia niezbędne są dodatkowe informacje (np. imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres zameldowania). Koszt usługi rozpoczyna się od kwoty 700 zł. Potwierdzenie adresu faktycznego zamieszkania lub miejsca pracy od 2500 zł.

Obserwacja osób / miejsc / mienia

Koszt obserwacji rozpoczyna się od 100 zł za 1h. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw i trudnego terenu koszt usługi wyceniany jest indywidualnie. Kontrobserwacja od 150 zł za 1h.

Ustalenia majątkowe / posiadane lub zbyte nieruchomości

Ustalenia majątkowe - posiadane nieruchomości i numery ich ksiąg wieczystych - od 800 zł . Ustalenie zbytych nieruchomości od 1500 zł (ceny dotyczy ustalenia do 6 zbytych nieruchomości).


Zlecenia nietypowe

Podejmujemy się również realizacji zleceń nietypowych, które nie naruszają prawa oraz zasad etyki zawodu detektywa. Tego rodzaju zlecenia są zawsze szczegółowo omawiane i wyceniane indywidualnie.